مهارت های مدرس

تکنسین تجهیزات دندانپزشکی

15 سال سابقه کار
کارخانه تولیدی فرینو
مدیر عامل شرکت جم دنتال

یونیت و صندلی
کمپرسور
تولید و کارخانه
کلیه تجهیزات پزشکی

مهندس فرزاد جمشیدی

کارشناس تجهیزات دندانپزشکی

15 سال سابقه کاری در حوزه تجهیزات دندانپزشکی