مهارت های مدرس

فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی بالینی در سال 1394
مدیر عامل شرکت دانش و فناوری آینده روشن
تکنسین لیزر دایود دندانپزشکی در شرکت کلان درمان آسیا
کارشناس مهندسی پزشکی بیمارستان هاجر، نیکان، شریعتی
تکنسین کالیبراسیون تجهیزات اتاق عمل در شرکت هلث آرمان
مدرس مجتمع فنی تهران در رشته های دندانپزشکی ، اتاق عمل

تجهیزات دندانپزشکی
تجهیزات اتاق عمل
کالیبراسیون و کنترل کیفی
مدیریت آموزشی

مهندس محمدصابر امیری

کارشناس مهندسی پزشکی

مدیرعامل شرکت دانش و فناوری آینده روشن