مهارت های مدرس

استادیار دانشگاه شهید بهشتی
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه تهران
فارغ التحصیل دندانپزشکی تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
مدرس دوره های رزیدنتی و آزمون ملی دندانپزشکی
مولف کتاب دندانپزشکی کودکان و دندانپزشکی اجتماعی
مولف مقالات علمی دندانپزشکی در ژورنال های دندانپزشکی

ایمپلنت
اتچمنت
علمی
آموزشی

دکتر خشایار سنجری

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی