دوره دیده ی اسکین تراپی در روسیه

گواهینامه ی پاکسازی پوست از سازمان فنی و حرفه ای
گواهینامه ی کاربر تجهیزات زیبایی و تناسب اندام از سازمان فنی و حرفه ای

گواهینامه ی تزریق ژل با دستگاه هیالورون پن (QAL)
گواهینامه ی تزریق بوتاکس