دوره pm نویسی (اجرای برنامه نگهداری پیشگیرانه)

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مجموعه فعالیت های است که باعث پیشگیری از خرابی تجهیزات شوند. در این دوره مباحثی مثل نحوه تدوین برنامه معین pm و استفاده از نرم افزار و نحوه گزارش گیری و مستند سازی دستگاه ها را  که منجر به افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات می شوند را آموزش خواهید دید.

اهداف دوره | مباحث دوره

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان