دوره آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی – بخش اطفال

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک کودکان آمادگی لازم را کسب می کنند.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان