دوره ی آموزشی کار با تجهیزات زیبایی و تناسب اندام (مقدماتی) | beauty and fitness equipment course (introductory)
12%
تخفیف

دوره ی آموزشی کار با تجهیزات زیبایی و تناسب اندام (مقدماتی)

این مجموعه با توجه به نیاز های آرایشگران در حوزه های جدید زیبایی اقدام به برگزاری دوره های پاک سازی پوست به صورت تخصصی برای عموم کرده است .

2,200,000 تومان
دوره ی آموزشی کار با تجهیزات زیبایی و تناسب اندام (پیشرفته) | Training course on working with beauty and fitness equipment (advanced)
14%
تخفیف

دوره ی آموزشی کار با تجهیزات زیبایی و تناسب اندام (پیشرفته)

این مجموعه با توجه به نیاز های آرایشگران در حوزه های جدید زیبایی اقدام به برگزاری دوره های پاک سازی پوست به صورت تخصصی برای عموم کرده است .

3,000,000 تومان