دوره آموزشی شکست عاطفی

در این دوره تمامی نکات لازم برای غلبه بر مشکلات و تبعات پس از شکست عاطفی آموزش داده میشود .

350,000 تومان