دوره کوتاه مدت ایمپلنت-خارج از کشور

این دوره آموزشی مختص دندانپزشکان عزیز می باشد.

10,000,000 تومان

دوره جامع ایمپلنت

این دوره آموزشی مختص دندانپزشکان عزیز می باشد.

15,000,000 تومان