دوره کوتاه مدت ایمپلنت-خارج از کشور

این دوره آموزشی مختص دندانپزشکان عزیز می باشد.

0
10,000,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی – بخشی اطفال

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک کودکان آمادگی لازم را کسب می کنند.

0
2,000,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ملی- پری کلینیک درمان ریشه

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک درمان ریشه آمادگی لازم را کسب می کنند.

0
2,500,000 تومان

دوره جامع درمان ریشه

دوره درمان ریشه ویزه دندانپزشکان عمومی

0
8,000,000 تومان

دوره جامع ایمپلنت

این دوره آموزشی مختص دندانپزشکان عزیز می باشد.

1
15,000,000 تومان

دستیار کنار دندانپزشک – اطفال

دستیار کنار دندانپزشک کودکان باید با انواع بیماری ها و درمان های دندانپزشکی کودکان بطور کلی آشنا بشود و بداند در هر مرحله درمان چه مواد و وسایلی رو در اختیار دندانپزشک قرار دهد.

1
95,000 تومان